Търсене:

Рехабилитация на водопровод с високо работно налягане

В края на 2013  година, посредством технологията „Облицовка с втвърдяване на място” са рехабилитирани над 3000 метра от главен водопровод на град Шумен. 

Трасето на съоръжението преминава от югоизточната част на Шумен през града. Водопровода е от стомана и е с диаметри от 540 до 920 милиметра.  Изграден е преди повече от 50 години, поради което вече е силно корозирал и с наличие на течове. Това налага неговата рехабилитация, за да се гарантира 24-часово безаварийно водоснабдяване.

Налягането в тръбите на 320 метра от съоръжението, в района на Градската помпена станция е 15 бара. Технологията „Облицовка с втвърдяване на място” е структурно решение за безизкопна рехабилитация на водопроводи, но за тръби с толкова високо работно налягане,  и наличието на дъги от 15°, рехабилитацията трябва да се извърши във вариант Pull in liner в отговор на специфичните изисквания на проекта.

Метода Pull in liner представлява инвертиране на една облицовка в друга, вътре в съществуващия амортизиран тръбопровод. Подготовката на двете облицовки се извършва на две различни площадки, съответно от два различни екипа, всеки със своята техника и оборудване.

Вижте, работата по изпълнението на рехабилитацията на първите 160 метра от 320- сет метровият тръбопровод с високо работно налягане.