Търсене:

„Здравен картон” на подземните тръбопроводи

Решение за справяне с проблемите с остарелите тръбопроводи в страната  представи Технологичния център за нови разработки в безизкопните технологии на състоялата се вчера 11 юни, в София, Трета годишна конференция „Индустрия, енергетика и околна среда 2015“, организирана от Индустриален клъстер Средногорие.

Решение за справяне с проблемите с остарелите тръбопроводи в страната  представи Технологичния център за нови разработки в безизкопните технологии на състоялата се вчера 11 юни, в София, Трета годишна конференция „Индустрия, енергетика и околна среда 2015“, организирана от Индустриален клъстер Средногорие.

„Решението е образно наречено създаване на „Здравен картон” на подземните тръбопроводи” обясни инж. Кристиян Владимиров, Търговски директор в Строителна механизация АД.  „Той включва картографиране на трасетата на даден тръбопровод, визуално обследване на състоянието му,  правилно диагностициране на проблемите, определяне на най-подходящата технология и период за рехабилитацията му. Инж. Владимиров поясни, че Технологичния център предлага и допълнителна услуга - съхраняване на цялата информация от „Здравния картон” на дадено съоръжение преди, по време и след рехабилитационните работи. По този начин клиентът във всеки един момент може да разчита на професионалната помощ на специалистите на Технологичния център.

Трета годишна конференция „Индустрия, Енергетика и Околна среда 2015“ позволи обсъждането на актуалните промени и решения за енергийния сектор, представи  тенденциите на развитие при опазването на околната среда и осигуряването на устойчивост и илюстрира различни успешни практики за постигане на икономическо развитие и индустриален напредък на страната.