Търсене:

Откриха ПСОВ Казанлък

Днес 3 септември 2015 официално беше открита реконструираната и модернизирана Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Казанлък.

Днес 03 септември 2015 официално беше открита реконструираната и модернизирана Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Казанлък, за която „Строителна механизация”  АД проектира, изработи и монтира голяма част от съоръженията.

Сред официалните гости бяха Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. В официалното си приветствие кметът на община Казанлък Галина Стоянова определи новата ПСОВ  като най-мащабния проект, който е изпълнявала Общината от инженерна, екологична и управленска гледна точка и не забрави да благодари за успешната реализация на проекта и на изпълнителите, сред които „Строителна механизация” - Казанлък.

С реконструкцията и модернизацията на ПСОВ Казанлък  са подобрени експлоатационните съоръжения, подменено е основното електро-механично оборудване, което води до значително намаляване на разходите за енергия. В технологичната система на Станцията са включени и съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор. Подобреното качество на инженерната среда посредством новата ПСОВ, ще доведе до повишаване качеството на живот и благосъстояние на населението, което ще се отрази върху икономическия растеж на района. Към настоящия момент Станцията има капацитет да поеме отпадните води на всички населени места на територията на общината. С реконструкцията и модернизацията й се реши трайно проблемът с пречистването и заустването на отпадъчните води на гр. Казанлък и с. Овощник.

Без да бъде нарушавана работата на пречиствателната станция „Строителна механизация”  АД извърши проектиране, производство, доставка и монтаж на: груби и фини решетки в сграда решетки, на всички саваци в станцията-савак клапи, калови саваци с електрическо задвижване и саваци с ръчни редуктори,  лентови и шнекови транспортьори и компактор за сграда решетки, мостове за пясъкозадържатели, мостови утайкочистачи за ПРУ, ВРУ, утайкоуплътнители и всички лифт устройства необходими за станцията, бавнооборотна бъркалка за силоз за утайка и на всички детайли по част машинно-конструктивна – пасарелки, стълби, капаци, скари и стойки за лифт устройства по биобасейни и метан танкове.