Търсене:

Технологични решения за градски условия

Една обща работна площадка се използва за два противоположни по посока сондажа в района на ЖП гарата на град Враца. Проектът е част от „Водния цикъл” на града и прокарването на канализационните тръби в силно застроения жилищен район, наситен с трафик е невъзможно по изкопен способ. 

Благодарение на възможностите, които дават безизкопните технологии за работа в ограничени пространства в градските зони прокарването на новите ВиК тръби се извършва без прокопаване на траншей и без спиране на движението в района.

За целите на проекта, Строителна механизация АД- изпълнител на сондажите, прилага безизкопната технология „Набиване на тръби с пневматичен чук” . Поради ограничените пространства работната площадка (на дълбочина 6м) е една, като от нея в двете противоположни посоки се извършват два сондажа. Единия преминава под натоварен автомобилен път и е с дължина 33м. другият под ЖП линия София- Видин и е с дължина 32м.  Сондажите са затруднени и от сложните почвени условия - наличие на баластра и едри камъни – валуни.