Търсене:

Екологичен подход за рехабилитация на водопроводи

Без да бъде ограничаван или отбиван трафика по „Симеоновско шосе”, беше извършена рехабилитация на стар водопровод с диаметър 900мл, разположен под булеварда. 

Без да бъде ограничаван или отбиван трафика по „Симеоновско шосе”, беше извършена рехабилитация на стар водопровод с диаметър 900мл, разположен под булеварда. Изпълнителят- Строителна механизация АД приложи екологичен подход за възстановяване на амортизираното съоръжение, като използва безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място”.  Благодарение на приложената технология е напълно възобновена функционалността на водопровода и удължен за 50 и повече години неговия експлоатационен срок.