Търсене:

Безизкопни технологии при модернизацията на ПСОВ Провадия

Рехабилитация на отвеждаш колектор, ПСОВ Провадия, извърши екип на Строителна механизация АД. За целта беше приложена безизкопната технология „Облицовка с втвърдяване на място”. Ремонта на ВиК съоръжението (дължина 190м, диаметър 400мм, изграден от етернит) се наложи поради нарушената му цялост. Приложението на безизкопна технология за ремонта му гарантира бързото възстановяване на функционалността му, без да се спира движението по единствения в близост път, даващ достъп до пречиствателната станция. Рехабилитацията е част от мащабен проекта за реконструкция и модернизация на канализацията и пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Провадия. Работите по проекта стартираха в края на 2012 и са финансирани по оперативна програма „Околна среда” и държавния бюджет. Главен изпълнител е обединение Проватон, с водещ партньор Строителна механизация АД.

Виж видео от обекта: