Търсене:

Строителна механизация АД

 

“Строителна механизация” АД е българска инженерингова компания. Тя е сред първите на Балканите и единствена в България специализирана в рехабилитация и изграждане на подземни тръбопроводи посредством „Безизкопни технологии” и в производството на машини и съоръжения за тях. Компанията е изпълнител на стратегически инфраструктурни проекти в България, Гърция, Сърбия, Казахстан и Мароко.

 

Професионализмът на компанията в безизкопните технологии е признат на световнo ниво.  “Строителна механизация”  е награждавана два пъти от Международното Общество за Безизкопни Технологии /ISTT/ със световната награда No-Dig за постижения в безизкопните технологии- през 2011 за изпълнен значим проект в София, България и през 2015 за  изпълнена рехабилитация на тръби с голям диаметър в Жезказган, Казахстан.

 

В направление „Сервиз” на фирмата се извършват ремонти на възли и агрегати, както и цялостно рециклиране на пътно- строителна и земеделска техника. 

 

Компанията е сертифицирана по световно признати стандарти за качество и опазване на околната среда и е активна страна в български  и международни браншови организации.

РЪКОВОДСТВО

Изпълнителен Директор

Стефан Иванов ЖелязковСтефан Иванов Желязков е основател и към настоящия момент- Изпълнителен Директор на „Строителна механизация” АД- Казанлък. Член е на Борда на директорите на Международното общество за безизкопни технологии /ISTT/. Един от основателите на Българска асоциация за безизкопни технологии и неин Председател от учредяването и през 2007г. Член е на УС на Камарата на строителите в България и Заместник Председател на секция Води към нея.

 

 

Заместник Изпълнителен Директор

инж. Павел Ангелов Груевинж. Павел Ангелов Груев е Член на съвета на директорите на „Строителна механизация” АД. Присъединява се към компанията през 1999 година. Той е магистър по електо- инженерство от ВМЕИ-София. Говори свободно английски и руски езици. През 2007 е назначен като Зам. Изпълнителен Директор. Той е организационен секретар на Българска асоциация за безизкопни технологии от учредяването и през 2007г.
 

 

Директор на филиала на компанията в Република Казахстан, Главен мениджър за Средна Азия 

Инж.  Димитър Нисторов Димитров е завършил ПЖИ «Тодор Каблешков» София и «Инжинеро-строителен институт» Ростов-на-Дон, Русия. Специалности – строеж и поддръжка на ж.п. линии, икономика и управление на строителството. Натрупва опит в строителното производство като технически ръководител, началник участък, инжинер ПТО, началник ПТО, заместник директор,  директор на строително подразделение в Република Казахстан. Работи в компанията от началото на 2012 година. Говори свободно руски език.

 

 

 

 
Сертификати
Строителна механизация АД е член на: