Търсене:

ТВ инспекция на тръбопроводи

Инспекцията с камера е неотменна част от предварителните проучвания при рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, както и съпътстваща операция при самото изпълнение на рехабилитационните дейности.

ТВ инспекцията на тръбопровода се извършва, посредством специализирана мобилна операторска станция, оборудвана със съвременна, дистанционно управляема CCTV (closed circuit television inspection) камера- робот. Благодарение на голямата разделителна способност на видео обектива на камерата, се получава детайлна информация за състоянието на тръбопровода. Това позволява да бъдат локализирани с голяма точност размествания, неуплътнени и компрометирани участъци от тръбопровода.

Клиентът получава пълен запис на електронен носител, с подробна информация за вида и материала на обследваните трасета, диаметри, наклони, и причините за намалената проводимост на тръбопровода и загубите на вода.

След анализ на информацията, на възложителя се предоставя професионално становище и комплексно решение за структурно възстановяване на функционалността на компрометирания тръбопровод.

 

Приложение и предимства на ТВ инспекцията

Възможност на заснемане на тръбопроводи с диаметър от 100 мм до 1500 мм и дължина до 300 метра без наличие на допълнителен ревизорен отвор

Електронно управление на камерата в тръбопровода от повърхността

Автоматично фокусиране на обектива на камерата в тръбопровода

Автоматично регистриране(специализиран софтуер) на отклонения, пукнатини, препятствия, нерегламентирани притоци на вода и др. интервенции в тръбопровода.

Автоматично заснемане на дължини и наклон на обследваните участъци

Визуализиране върху цветен монитор на ситуацията: детайлна информация за размера на тръбопровода, материала, посоката на оттока в него, дължината, наклона, както и всяко едно регистрирано събитие с точна позиция, вид, размери, дата и час.

Запис на видеото на DVD носител

Възможност за автоматично издаване на Протокол с детайлна информация от обследването, приложим към техническата документация на съоръжението.

Невъзможност за манипулиране на резултатите от заснемането

ТВ инспекция на тръбопроводи

Виж галерията