Търсене:

Облицовка с втвърдяване на място

Приложениe

Рехабилитация на съществуващи водопроводи, газопроводи, канализации и др. изградени от стоманени, чугунени, етернитови, стоманобетонни, PVC тръби и др., повредени в резултат на корозия, слягане, напукване, хидравлични удари, отлагания и пр., с вътрешен диаметър от 150 мм до 1220 мм , на секции с дължина (в зависимост от диаметъра и други фактори) до 500 м

Предимства

Пълно отстраняване на течове

Повишаване устойчивостта на тръбопровода при разместване на земните пластове, вибрации, хидравлични удари

Подобряване на хидравличните свойства и износоустойчивостта на тръбопровода поради гладката вътрешна повърхност от PE и пренебрежимо малкото намаляване на сечението

Удължава експлоатационния срок на тръбопровода с 50 и повече години

Структурна устойчивост

Технологичен процес

Участъкът от тръбопровода, който ще се рехабилитира, се почиства с водна струя под високо налягане. Рехабилитацията се извършва, като от вътрешната страна на старата тръба се монтира херметична облицовка. Облицовката представлява гъвкава безшевна тръба, съставена от армиращ слой от полиестерни или стъклени влакна и херметизиращ износоустойчив слой от полиетилен. Инсталирането се осъществява чрез инвертиране на предварително импрегнираната с двукомпонентна смола облицовка с помощта на сгъстен въздух. След инсталиране облицовката се прилепя здраво до вътрешността на тръбата и се втвърдява с водна пара под налягане. Накрая с помощта на роботизирана фреза се възстановяват връзките със сградните отклонения.

 

Видео: Рехабилитация на водопровод с високо работно налягане
Видео: Първа за България CIPP рехабилитация
Видео: Проект спечелил No-Dig Award 2011
Безизкопни технологии CIPP рехабилитация Провадия
Знакови обекти
Рехабилитация на водопровод (ф 400мм, L 470м) гр. Варна, Курортен комплекс „Слънчев ден”