Търсене:

Технология „Управляемо хоризонтално сондиране”

Приложение

Преминаване под улици, ж.п. линии, инженерно-технически съоръжения, канали, реки и др., заобикаляне на съществуващи подземни комуникации при изграждане на:

  • тръбопроводи за газ, вода, канализация и др.
  • обсадни тръби
  • отводнителни (дренажни) тръбопроводи
  • кабели с достатъчна якост на опън

Дължината на сондажа може да достигне от няколко десетки до над 1500 м, а диаметъра – от 100 мм. до над 1500 мм.

 

Предимства на технологията

Ниски разходи поради високата производителност на метода при монтажа на тръби и кабели - необходими са само начален и краен изкопи с минимални размери.

Подходящи за използване тръби

Тръби от ПЕВП, ПП, ПВЦ

Стоманени тръби

Електрически или комуникационни кабели с висока якост на опън

 

Технологичен процес

Пилотен сондаж

Процесът започва с управляем пилотен сондаж с малък диаметър по зададена предварително траектория от машината към крайния изкоп. Сондажът се извършва от сондажна глава с помощта на сондажен разтвор под налягане. Управлението се осигурява от несиметричната форма на сондажната глава в комбинация с постъпателно и въртеливо движение и ориентиране на главата в пространството. Положението на главата се контролира от електронна система, състояща се от предавател, разположен в сондажната глава, и приемник, разположен на повърхността.

Разширяване (райбероване) на сондажа

След като сондажната глава достигне крайният изкоп тя се демонтира и вместо нея се монтира т.нар. райбер. Машината изтегля райбера с въртеливо–постъпателно движение и увеличава диаметъра на тунела. През райбера се подава бентонитен разтвор, който изнася частиците почва и стабилизира тунела. В зависимост от размера на монтираната тръба може да се правят няколко междинни райберования, до достигане на необходимия диаметър на тунела.

Монтаж на тръбата

След достигане на необходимия диаметър на тунела към райбера се прикрепва захват за теглене на тръбата. След това тръбата се изтегля в тунела. Сондажният разтвор (съставен от фини частици почва, бентонит и вода) запълва хлабината между  тръбата и стените на тунела, като по този начин ефикасно защитава тръбата.

Видео