Търсене:

Метални конструкции

Строителна механизация“ АД проектира, произвежда и монтира метални конструкции на територията на цялата страна, като залага на съвременните технологии за производство и инженерингово управление на строителните процеси. Нашия професионален опит е формиран в сферата на индустриалното производство и по известни реализации са:

  -ТЕЦ Девен изграждане на тръбопровод за утилизация на водата от котелен цех към охладителни кули

  -ТЕЦ Девен демонтаж и изграждане на тръбопровод за хгсп без помпи

  -изработка и монтаж на газоход от димен вентилатор на котел 7 до комин 2

  -демонтаж на газоход от димен вентилатор на котел 7 към комин 1 и превключване на новия