Търсене:

Производство на оборудване за рехабилитация на тръбопроводи

„Строителна механизация”АД е производител на машини и инструменти за сферата на безизкопните технологии. През 2010г. компанията стартира производство и износ на инсталации за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи по технологията „Облицовка с втвърдяване на място”. Към оборудването се предлага и софтуерна програма, разработена специално за „Строителна механизация”АД за цялостно управление на работните процеси по инвертиране, в реално време и от дистанция. За максимална оптимизация на работните процеси, освен машината за инвертиране на облицовката, компанията произвежда и инпрегниращи валци за тежки облицовки и такива с голям диаметър и смесителна станция за двукомпонентни епоксидни и полиестерни смоли и зареждане на сместа в облицовката, преди импрегниране.


Оборудване за рехабилитация на тръбопроводи по технология „Облицовка с втвърдяване на място /CIPP/

Виж повече…

Софтуерна програма за пълен контрол на работния процес-  PHOENIX CONTROL - 1.0

Виж повече…

Инпрегниращи валци за тежки облицовки и такива с голям диаметър

Виж повече…

Смесителна станция за двукомпонентни епоксидни и полиестерни смоли и зареждане на сместа в облицовката

Виж повече…

 

Производство на оборудване за безизкопните технологии