Търсене:

Безизкопни технологии

„Безизкопни технологии” е обобщаващо наименование на група технологии за изграждане на нови тръбопроводи или рехабилитация на вече съществуващи с минимални или без никакви изкопни дейности. Тези технологии предоставят възможности да се монтират или рехабилитират по-евтино и по-бързо тръбопроводи за газ, вода, канализации и др. без да се ограничава автомобилния трафик, с минимални рискове за съществуващата инфраструктура в района, с минимално влияние върху околната среда, в практически всякакви почвени условия и под най-разнообразни препятствия, като пътни артерии, ЖП линии, сгради, реки, канали, на голяма дълбочина и т.н.

 

Предимства на безизкопните технологии

Приложението на безизкопните технологии е свързано с редица социални, технически, икономически и други предимства, в сравнение с изкопните методи за монтаж или рехабилитация на подземна инфраструктура:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА:
- Възможност за прилагане на безизкопни технологии при наличие на препятствия и на места със сложна подземна инфраструктура
- Удължаване на експлоатационния период с повече от 50 години
- Значително по-кратки срокове за изпълнение в сравнение с конвенционалния метод

ЦЕНОВИ ПРЕДИМСТВА:
- По-ниска цена в сравнение с изкопните методи: По-нисък разход на ресурси, поради това, че липсват мащабни разкопавания, характерни за изкопните методи; по-ниски непреки разходи и по-висока рентабилност

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
- По-малко строителни машини при използване на безизкопни технологии: използва се много по-малко енергия за изпълнение на строителните дейности, което значително намалява емисиите на парникови газове и СО2
- Значително по-ниски нива на експозиция на суспендирани прахови частици (RSPM) на работната площадка, в сравнение с конвенционалните изкопни методи
- Минимално въздействие върху растителния и животински свят и водоемите, намиращи се в близост,  поради наличието на минимални разкопавания или липсата на такива въобще

СОЦИАЛНИ ЕФЕКТИ:
- Не се притесняват живеещите и работещите около работната площадка жители
- Липсва интензивно движение на строителна техника и блокиране на улици и входове
- Ниски нива на шум, прах и вибрации
- Без забавяне на ежедневния трафик
- По-висока степен на безопасност за екипа на работната площадка и за обществото, поради липса на мащабни разкопавания

ОПИТ

„Строителна механизация” АД прилага най-съвременните безизкопни технологии за разрешаване на сложните проблеми на подземната инфраструктура по икономически ефективен начин, с грижа към обществения живот и околната среда.

2004 Строителна механизация АД извършва първият за България сондаж под коритото на голяма река - монтаж на водопровод под река Марица, посредством технология Управляемо хоризонтално сондиране. Фирмата натрупва богат опит в подобни проекти, и към момента само под река Марица е монтирала тръби над 1,5 километра.

2006 Фирмата е пионер в прилагането на технологията „Микротунелиране” на територията на страната. Като член на консорциум Микротунелинг България, компанията използва технологията и монтира тръби за канализация, при изграждането на Метростанция 8 до Софийски университет. През 2010, фирмата е главен изпълнител на проект по същата технология. Със собствена микротунелна машина Строителна механизация АД изгражда водосток с диаметър 2400мм, преминаващ под Околовръстен път на гр. Пловдив и двойна ЖП линия София-Бургас.

2008 Става факт и първият за страната ни сондаж в плътна скала. Изпълнителят Строителна механизация АД осъществява сондаж край гр. Джебел със специално закупена за целта машина за управляемо сондиране.

2009 Компанията внедрява в България  безизкопна технология за рехабилитация на остарели тръбопроводи - “Облицовка с втвърдяване на място” /CIPP/. Началото е поставено с реализирането на рехабилитацията на главния водопровод на гр. Ловеч, с обща дължина  на тръбите 800м. и диаметри от ф400мм до ф 600мм. 

2010 Строителна механизация АД става преференциален партньор за България и някой страни от региона на световния гигант Sekisui - производител на оборудване и материали за технологиите CIPP и SPR. Със силната подкрепа на своя партньор, Строителна механизация АД реализира един от най-сложните в света проекти за рехабилитация по технологията CIPP на водопровод с внушителните параметри ф 1220мм и обща дължина от 360м. в София. Завършеният в началото на 2011 година проект печели най-престижното отличие на Международното общество за безизкопни технологии, наградата No-Dig за „Проект на 2011”

2011 Компанията внедрява на българския пазар технологията „Спирално сглобена на място тръба” SPR, за рехабилитация на остарели и структурно разрушени безнапорни тръбопроводи. Първият за България проект с приложение на технологията, компанията осъществява в гр. Пловдив, където подновява стар канализационен колектор в много лошо състояние и опасност от пропадане на пътя в района.. Непосредствено с него стартира и друг проект, по SPR технология, в медодобивния комбинат „Аурубис” в Пирдоп, където Строителна механизация АД, рехабилитира над километър канализация използвайки безизкопни технологии.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Строителна механизация АД е предпочитан партньор при прилагането на безизкопни технологии и извън пределите на България.

2008 Компанията изпълнява серия от сложни сондажи при изграждането на газопровода „Иран-Италия” в района на гр. Комотини, Гърция. Посредством технологията Управляемо хоризонтално сондиране, Строителна механизация АД монтира обсадни стоманени тръби ф 1600мм. под натоварени пътни и ЖП пътища и под магистралата „Виа Егнатия”.

2010 Строителна механизация АД осъществява почти километър управляемо хоризонтално сондиране под реки и канали за монтаж на газопровод, свързващ сръбското газохранилище „Банатски двор” с газопреносната мрежа на Сърбия.

2014 Компанията изпълнява рехабилитация на тръбопроводи с голям диаметър в ТЕЦ  Жезказган, Република Казахстан. Приложената технология е „Облицовка с втвърдяване на място”а методът за инвертиране "Водна кула". Проекта е високо оценено от Международната асоциация за безизкопни технологии. За неговото изпълнение Строителна механизация АД е наградена с най- престижното международно отличие- наградата No-Dig (категория- рехабилитация, 2015) година.