Търсене:

Проекти, хора и изпълнение

Проекти, хора и изпълнение, под този надслов Строителна Механизация АД проведе семинар за успешно управление на проекти. Събитието се състоя на първи ноември 2013 година със съдействието на фирма “Green Deal”.

По време на семинара на участниците бяха представени различни стратегии за управление на проекти. Специално внимание беше обърнато на подобряването на работата в екип, както и уменията по планиране и проследяване на изпълнението на проекти. Семинарът премина в дискусионна среда с реални казуси от ежедневната работа на участниците, ръководни специалисти от различни звена на Компанията. Събитието приключи с представянето на интерактивни презентации, фокусирани върху основните фактори допринасящи за успешното изпълнение на текущите и бъдещи проекти.

„Проведеното обучение ще допринесе за подобряването на работния процес както цяло и за повишаване на квалификацията на персонала” заяви инженер Павел Груев - Заместник Изпълнителен Директор на ”Строителна Механизация” АД.