Търсене:

Безизкопните технологии разрешават проблеми в София

Благодарение на приложена безизкопна технология беше разрешен казус  с проблемен тръбопровод  в района на ТВ кула в столицата.

Става въпрос за магистрален водопровод, състоящ се от две успоредно разположени стоманени тръби Ø 920мм, преминаващи перпендикулярно под бул. „Пейо Яворов”.  Едната тръба е монтирана през 1929г. а другата през 1953г. . В следствие на корозия съоръженията са с множество течове, водещи до чести аварии и загуби на вода. Поради това, експлоатационното дружество „Софийска вода” АД взима решение да се рехабилитира тръбопровода.

Самия булевард е с изключително натоварен трафик и е още в гаранция след основен ремонт и рехабилитацията на подземното ВиК съоръжение посредством изкопна технология е невъзможна.  Решение дават „безизкопните технологии” при които могат да се рехабилитират подземни проводи без да се затруднява трафика и без опасност за екологията.

Възстановяването на функционалността на магистралния тръбопровод по безизкопен метод извършиха Строителна механизация АД, Казанлък. За целта беше приложена  технологията „Облицовка с втвърдяване на място”. Тя представлява вмъкване на напоена с епоксидна смола облицовка вътре в остарялото съоръжение. Облицовката прилепва плътно по стените на тръбата и след втвърдяването на смолата в нея образува нова тръба в старата.  Поради големия диаметър и дължина на тръбите, за реализирането на проекта беше използван произведен от компанията инвертиращ съд,  достатъчно голям за да побере необходимите облицовка и смола.

Самата рехабилитация беше осъществена в рамките на едно денонощие за всяка от тръбите. С това беше възстановена на 100% целостта им и удължен експлоатационния им срок с 50 и повече години.