Търсене:

Предоставяме решения на проблемите със старите тръбопроводи и в Блида

Съвременни решения на проблемите, свързани със старите тръбопроводи представиха специалистите от Строителна механизация пред представителите на Областното и Общинското ръководство на алжирския град Блида, които посетиха Технологичния център за нови разработки в безизкопните технологии в Казанлък.

Съвременни решения на проблемите, свързани със старите тръбопроводи представиха специалистите от Строителна механизация пред представителите на Областното и Общинското ръководство на алжирския град Блида, които посетиха Технологичния център за нови разработки в безизкопните технологии в Казанлък.

Официалната 5-членна делегация, водена от Н.Пр. г-жа Латифа Беназза, Посланик на Алжир в България, изказаха своето задоволство от възможността да видят на живо най- съвременните системи за обследване и рехабилитация на тръбопроводи, по така наречените „безизкопни технологии”, които за Алжир са новост.

Високопоставените гости, сред които беше и Халед Хасен Бей, заместник - председател на Общинския народен съвет и заместник кмет на град Блида по културните въпроси изразиха интерес за представяне пред заинтересованите страни в Блида на българското Ноу-хау.

Официалния повод за посещението на делегацията в Казанлък беше подписването на Споразумение за побратимяване между алжирския град Блида и Казанлък.