Търсене:

Екологичен подход във ВЕЦ Косица

Строителна механизация АД започва работа по захранващия напорен тръбопровод  на ВЕЦ Косица, в района на тетевенското село Дивчовото. В следствие на дългогодишната експлоатация съоръжението се нуждае от спешна рехабилитация. 

ВЕЦ Косица е проектирана през 2004 г. и пусната в експлоатация през 2006 г. Разположена е в Тетевенския Балкан, в защитена екологична зона Натура 2000. Към момента съоръжението не е в състояние да предоставя проектната мощност въпреки наличието на дебит при водохващането.

След обследване със CCTV камера са установени корозия по вътрешността на стоманената тръба и други проблеми, което води до намаляване напора на системата и протичащият дебит на водата и по този начин до намаляване на производителността на централата.

Напорния тръбопровод е с дължина от около 2400м., от които 400 метра са изградени от полиетиленови тръби висока плътност, диаметър ф 450мм. Останалата част от трасето  е изградена от стоманени тръби ф 420мм. Минималната вкопаност на тръбопровода е 0,80м, а максималната 1,70м. Част от тръбопровода е разположена в изключително стръмен участък с денивелация между двата върха 45метра, където достъпа на специализирана техника е невъзможен.

Предвижда се Строителна механизация АД да приложи съвременен екологичен подход за пълното възстановяване на функционалността на съоръжението, което включва почистване на вътрешността на тръбата, посредством специализирано модерно оборудване, и в последствие рехабилитация по безизкопна технология.  С тези дейности ще се удължи експлоатационния срок на тръбопровода с 50 и повече години и ще се гарантира пълноценната работа на централата.