Търсене:

Микротунелиране в България

 „Строителна механизация” АД завърши първия от четири сондажа с микротунелна машина за изграждане на тръбопровод при реконструкцията на хвостохранилището на „Асарел Медет”. Новия тръбопровод е с диаметри 1200мм и 1400мм и обща дължина около 600м. 

„Строителна механизация” АД завършви първия от четири сондажа с микротунелна машина за изграждане на тръбопровод при реконструкцията на хвостохранилището на „Асарел Медет”. Новия тръбопровод е с диаметри 1200мм и 1400мм и обща дължина около 600м. Тунелната машина, с която се работи е собственост на "Строителна механизация" АД.

Микротунелиране е най- сложната безизкопна технология, за изграждане на нови тръбопроводи, която позволява спазване на посоката и наклона на сондажа с много голяма точност, монтаж на тръби по криволинейна траектория и позволява директен монтаж на работни тръби от стъклопласт, полимербетон и стомана.

Технология „Микротунелиране”  е приложена за първи път в България през 2006 година за монтаж на тръби за канализация, при строежа на Метростанция № 8, до Софийски Университет. "Строителна механизация" АД е изпълнител на сондажа, като партньор в консорциум „Микротунелинг”. Следват няколко сондажи по технология микротунелиране в Пловдив, Свищов, Созопол, София, изпълнени от дружеството със собствени микротунелни машини.