Търсене:

Строителна механизация утвърди програмите си по ИСУ за 2012

След сертифицирането на компанията през 2010 година в интегрираната система за управление ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ръководството определи своите политики по Качество, Околна среда, Здраве и безопасност, и състави и утвърди програми за тяхното изпълнение през 2012.