Търсене:

Българска компания рехабилитира тръбопроводи в Казахстан

Рехабилитацията се извършва по безизкопна технология и удължава живота на съоръжението с 50 години.

Българската компания „Строителна механизация” АД-Казанлък започва рехабилитация на два стари охладителни водопровода в топлоцентралата на казахстанският град Жезказган. Проектът е изключително сложен поради разположението на съоръженията под сгради и наземни паропроводи, а също и поради внушителните им размери. Общата дължина на тръбопроводите е около 500 м, а диаметрите варират по дължината им от 1000 мм до 2200 мм.

Рехабилитацията ще се извърши чрез безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място” - CIPP. Технологията представлява инсталиране на херметична облицовка вътре в стария тръбопровод. Материалът, с който се облицова е гъвкава многослойна тръба. След инсталиране тя прилепва плътно към съществуващия тръбопровод.

Ремонтът на изгражданите в края на четиридесетте години на миналия век водопроводи е наложен поради силната корозия и множество течове на съоръженията.

Работните дейности трябва да бъдат извършени в рамките на четири месеца, като това включва почистване и рехабилитация тръбопроводите.

Възложителят Kazakhmys Energy, собственик на ТЕЦ Жезказган, инвестира приблизително 1 400 000 евро без ДДС за изпълнението на проекта. Такива, сложни рехабилитации се изпълняват много рядко в световен мащаб. Въпреки това, Строителна механизация АД има стабилен опит в реализирането на проекти с висока сложност на изпълнение. През 2011 компанията получи най-престижното международно отличие, наградата No-Dig Awards на ISTT за реализирането на подобен проект в София - България.

Благодарение на възможностите, които дава безизкопната технология, която изпълнителят Строителна механизация АД ще приложи, ще възстанови напълно функцоналността на водопроводите, въпреки ограничените пространства за работа и кратките срокове.