Търсене:

За контакти

 

Офис Казанлък: с. Копринка, общ. Казанлък; местност  "Язовира" №10

GPS: 42°36'35.17"N; 25°19'9.62"E

тел.: 0431/  6 41 16

факс: 0431/ 6 37 76

email: info@cm-bg.eu

 

Офис София: кв. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" 6, офис 6.4

 

Офис Казахстан: office.kz@cm-bg.eu; cm-bg-kz@mail.ru 

 

Адрес за кореспонденция:
6100 Казанлък
Централна поща П.К. 71