Търсене:

За контакти

Офис:

с. Копринка, общ. Казанлък; местност  "Язовира" №10

GPS: 42°36'35.17"N; 25°19'9.62"E

тел.: 0431/  6 41 16; факс: 0431/ 6 37 76

email: info@cm-bg.eu

 

Адрес за кореспонденция:

6100 Казанлък

Централна поща П.К. 71