Търсене:

Демонстрация на безизкопни методи за подземната инфраструктура

Строителна механизация АД, член на Индустриален клъстер подземна инфраструктура, демонстрира безизкопни методи за изграждане и рехабилитация на тръбопроводи, по време на провелите се от 11 до 19 март в Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна, двудневни Технически семинари с демонстрации на технологии за подземната инфраструктура. 

Инициативата се осъществи от Индустриален Клъстер Подземна инфраструктура /ИКПИ/, като част от реализирането на стратегията на организацията за  повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Освен с демонстрация на съвременни методи за екологично изграждане и поддръжка, Строителна механизация АД взе участие и в техническия семинар, където показа филми от обекти, където тези технологии са приложени за решаване на проблемите с амортизираната тръбопроводна мрежа в страната.

Съвременните технологии за подземна инфраструктура, като  „Управляемо хоризонтално сондиране”, „Микротунелиране”, „Набиване на обсадни тръби с пневматичен чук”, „Облицовка с втвърдяване на място” и Спирално навита на място от лента тръба”предизвикаха голям интерес сред гостите на събитията: представители на държавната и местната власт, управители на водните оператори , технически ръководители от общини и ВиК дружества, проектанти и фирми в сферата на инфраструктурното строителство.

Мащабното събитие, се реализира благодарение на проект „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.