Търсене:

Първият Европейски център за развитие на безизкопни технологии ще бъде открит в България

Уникален в световен мащаб Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи ще бъде създаден в България. Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше връчен лично от премиера Борисов на официална церемония на 7-ми декември 2012г. в зала Средец на Х-л Шератон, в присъствието на министъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Уникален в световен мащаб Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи ще бъде създаден в България.

Проектът за изграждане на технологичния центъра е по схема BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и ще бъде осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше връчен лично от премиера Борисов на официална церемония на 7-ми декември 2012г. в зала Средец на Х-л Шератон, в присъствието на министъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Бенефициент по проекта е Дружество по ЗЗД „Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” с участници българската компания „Строителна Механизация“ АД, Университет по архитектура, строителство и геодезия - София и Община Казанлък, като водеща организация в сдружението е „Строителна механизация” АД.

Идеята е центъра да подпомогне достъпа на специалистите във водния сектор, като представителите на ВиК дружествата, общините, проектантите, фирмите и студентите до нови знания и технологии и да стимулира прилагането в практиката на резултатите от научните изследвания.

Центърът ще бъде изграден на територията на ПГ Иван Хаджиенов - Казанклък, която подготвя кадри в машиностроенето. Това ще даде възможност на възпитаниците на училището за пряк достъп до безизкопните технологии.

Очакванията са новосъздаденият център да се превърне в конкурентоспособно и устойчиво средище по компетентност в сферата на безизкопните технологии и да предоставя практически умения за различните специалисти във водния сектор.