Търсене:

Сертификати

В „Строителна механизация” АД се обръща особено внимание на качеството на работа, опазването на околната среда и безопасността на работа. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 и RINA за внедрена Добра производствена практика. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя. Член е на Международното общество по безизкопни технологии, Българската асоциация за безизкопни технологии, Българската асоциация по водите и Камарата на строителите в България.

Сертификати
Строителна механизация АД е член на: