Търсене:

Почистване на тръбопроводи

„Строителна механизация” АД разполага с каналочистачна машина Helmers, оборудвана с помпа за почистване с водна струя с налягане до 150 бара, вакуумна инсталация за изтегляне на мръсна вода и рециклираща инсталация. Рециклиращата инсталация отделя твърдите частици от замърсената вода и позволява тя да се използва многократно при почистването на определен участък, като намалява замърсяването на околната среда и загубите на време за зареждане на машината с чиста вода.

Фирмата разполага също с машина Hammelmann за почистване на водопроводи с водна струя с много високо налягане (до 1000 бара).

Експлоатацията на канализациите е свързана с постепенно натрупване на наноси и замърсявания, които влошават работата им, а понякога могат изцяло да ги запушат. При водопроводите (особено изградените от стоманени тръби) се натрупват продукти на корозия, колонии микроорганизми, манганови отлагания и пр. които намалят сечението им, влошават хидравличните характеристики и качеството на транспортираната вода. Поради това се налага тръбопроводите периодично да се почистват. Това става механично и/или с водна струя под високо налягане.

Почистването на канализации се осъществява с т.нар. каналопочистващи машини, обикновено монтирани на шаси на камион, които осигуряват почистване с водна струя с налягане от 120 – 160 бара (за почистване на особено твърди наноси – до 350 бара) с едновременно изсмукване на отработената мръсна вода.

Почистването на водопроводи се осъществява с водна струя с много високо налягане (от 750 до над 1200 бара), която отстранява всички отлагания, включително и ръждата на стоманените тръби.

Почистване на тръбопроводи с водна струя високо налягане- видео
Почистване на тръбопроводи с водна струя високо налягане- ГАЛЕРИЯ СНИМКИ