Търсене:

Технология микротунелиране

Приложение

Прилага се за монтаж на тръби с диаметър от ø 250 мм до ø 2500 мм, когато е необходимо спазване на наклони с голяма точност. Възможен е монтаж и по криволинейна траектория. Технологията е подобна на използваната при изграждането на тунелите на метрото с помощта на тунелен щит, но в намален мащаб.

Предимства:

Спазване на посоката и наклона на сондажа с много голяма точност.

Позволява монтаж на тръби по криволинейна траектория

Възможност за директен монтаж на работни тръби от стъклопласт, полимербетон, стомана.

Подходящи за използване тръби

Тръби от полимербетон, стъклопласт, стомана

Технологичен процес:

Микротунелната машина, състояща се от пробивна глава, тласкаща хидравлична преса и лазерна система за контрол и направляване на сондажа се инсталира в предварително построената стартова шахта. Монтажът на тръбата се извършва чрез изграждане на тунел от тръби с микротунелната машина, като процесът на работа е следният:

В стартовата шахта хидравличната преса тласка напред пробивната глава и наставяните след нея секции от тръбата. Пробивната глава е оборудвана с въртящ се режещ щит, с който раздробява почвата и оформя тунел от стартовата до приемната шахта. Почвата се транспортира през главата и тръбите до стартовата шахта, където се изнася на повърхността. След като се монтира първата тръба, хидравличната преса се свива, а на освободеното място се спуска нова тръба, след което отново започва да тласка колоната от тръби и пробивната глава. Процесът се повтаря, докато пробивната глава достигне приемната шахта. Сондирането се подпомага от сондажна течност, съставена от воден разтвор на бентонит и добавки, която се подава чрез дюзи пред режещия щит. Сондажният разтвор улеснява рязането на почвата и спомага за намаляване на механичното триене при сондирането, защитава тръбата от повреди и стабилизира тунела. Операторът управлява микротунелната машина с помощта на лазерна насочваща система. Лазерът е разположен в стартовата шахта и неговият лъч указва точното направление, по което трябва да се извършва сондажът, а електронна „мишена”, монтирана в пробивната глава, показва фактическото й положение и необходимостта от корекции на посоката. Възникналите отклонения се коригират с промяна на положението на подвижната предна част на пробивната глава.

Изграждане на водосток(ф2400мм) под Околовръстен път на Пловдив и ЖП линия София- Бургас
Микротунелиране” за първи път в България