Търсене:

Измерване на загуби в дебити

„Строителна механизация” АД разполага с новоразработена инсталация, базирана на оборудване на Panasonic, която позволява измерване на загубите на вода на участъци с произволна дължина благодарение на безжичната, базирана на Интернет, връзка между отделните измерителни блокове. Инсталацията осигурява също така измерване на загуби за продължителен период от време, създаване на архив, статистическа обработка на данните от измерванията и др.

Вероятно най-големият проблем на водоснабдителната мрежа в България са загубите на вода, дължащи се на течове на тръбопроводите. Съществуват различни начини за установяване на размера на тези загуби, един от които е измерването на дебита на транспортираната вода в началото и края на даден участък. За тази цел се използват различни по принципа си на работа дебитомери, както стационарни, така и мобилни.