Търсене:

Корекции с робот

Подготовката на всеки тръбопровод за рехабилитация по безизкопна технология включва почистване на вътрешността на тръбата от наноси и препятствия. Често при много компрометирани тръбопроводи, с наличие на размествания във връзките, пукнатини и други дефекти, свързани с нарушаване на целостта на ВиК съоръжението, се наблюдават прораснали от влагата дървесни корени, неравности и други препятствия.

Строителна механизация АД разполага със специализирана мобилна операторска станция, оборудвана с най-ново поколение самоходен, дистанционно управляван робот, за изглаждане на неравности и отстраняване на препятствия.

Възможности и технически параметри:

  • Отстраняване на препятствия и неравности от тръби с вътрешен диаметър от DN 200 мм до DN 600 мм
  • След рехабилитация- изрязване на отвори за отклонения
  • Дистанционно управление на робота от повърхността
  • Пълен контрол на работния процес. Благодарение на цветна камера, вградена в робота, операторът наблюдава работния процес  на монитор, получавайки  детайлна информация за размера и точната позиция на препятствието.
  • Запис на видео материал на DVD носител
  • Възможност за издаване на Протокол с детайлна информация за извършената работа
Видео: